Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3 Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r.
4 Koniec I półrocza 14 stycznia 2022 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022 r.
7 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
12.11.2021 r.
07.01.2021 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.
23.05.2022 r.
24.05.22 r., 25.05.22 r., 26.05.22 r. - egzamin ósmoklasisty 
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
9 Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.